Sürücü belgesi almak için sağlık raporu almak gerekmektedir. Ayrıca sürücü belgesi yenilemek için yine sağlık raporu almak gerekmektedir. Peki sağlık raporlarını hangi kuruluşlardan alabiliriz?
Sağlık Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı sağlık tesislerinden (devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri)
Aile Hekimlerinden (Aile Sağlığı Merkezleri)
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel muayenehaneler
Sağlık raporunuzu aile hekimlerinden ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz. Özel Hastanelerde sağlık raporu ücretleri hastane politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Devlet hastanelerinde tek hekim raporu 50 TL, sağlık kurulu raporu 200 TL olarak ücretlendirilirken, Eğitim ve araştırma hastanelerinde tek hekim raporu 75 TL, sağlık kurulu raporu ise 300 TL olarak ücretlendirilmektedir. Söz konusu ücret ve politikalar yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir.