ÇALIŞMA GÜNLERİMİZ VE SAATLERİ İDARİ PERSONEL

Haftaiçi        08:30 – 20:00

Cumartesi    09:00 – 18:30

Pazar           Tatil

DÖNEM TARİHLERİMİZ

Her ayın 1 – 10 ‘ u arası Dönem açılışı

Döneme son onay tarihi 10 ‘ u HER AYIN İLK HAFTASI KAYITLARINIZI KESİNLEŞTİRİN.

TEORİK EĞİTİMLER

Toplam 34 saat Teorik Eğitim

Ders saatleri

Sabah Grubu:  10:00 – 12:45

Akşam Grubu:  18:30 – 21:15

Trafik ve Çevre Bilgisi: 16 saat

Trafik Adabı:                4 saat

Araç Tekniği:                6 saat

İlkyardım Bilgisi:           8 saat

DİREKSİYON EĞİTİM SAATLERİ​

Hafta içi Grubu            Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma

Hafta sonu Grubu       Cumartesi – Pazar

Ders Saatleri  08:30 – 10:30

10:30 – 12:00

13:00 – 15:00

15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

1 ders saati 45 dakikadır.

AÇIKLAMA

Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitimi alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir.Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir.

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1″ sınıfı sertifikalar için 7 saat,

d) ” D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon  eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar.

(4) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıfına göre belirlenen özelliklere sahip araçlarla yapılır. Engelli kursuyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen rapora belirtilen şartları taşıyan  direksiyon eğitim ve sınav araçı ile yapılır.

(5) İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi halinde dersi veremn usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.

(6) Direksiyon usta öğretici tarafından, sinava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sinavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir.Bu sınavların sonuçlarını Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede egitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitimi verilmediği tespit edilmesi  halinde tespit edildiği ayı twkip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.